Elektro-Nytt AS

Pakke 14: Montering av kundens egen ladestasjon for elbil 3,6 kW (16A)

Ferdig montert

  • Inntil 15m kabel forlagt på vegg.
  • Inntil 2 stk. hulltaking for gjennomføring kabel.
  • Jordfeilautomat 20A 2pol 30mA.
  • Det forutsettes at anlegget er forskriftsmessig, arbeidssted er ryddet og klargjort, samt at det er plass i sikringsskap til utvidelsen.
  • Inntil 40km kjøring tur/retur, samt et oppmøte.
  • Eventuelle parkeringsutgifter viderefaktureres kunde.
  • Tilvalg: kr. 250,- inkl. mva. pr. meter kabel utover 15m.

Dersom det ikke finnes overspenningsvern på anlegget må dette monteres.

Pris for dette er kr. 2450,- inkl. mva. ved montering av ladestasjon.

kr 8,950 inkl. mva.