Overspenningsvern

Ferdig montert

Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget mot spenningsendringer. 

Vernet plasseres i sikringsskapet og skal føre overspenningene til jord i stedet for innover i installasjonen og forårsake skade. 

Iht. NEK 400 skal dette være montert i alle nyere boliger, men vi anbefaler at også eldre boliger har dette.

Det er også et krav at det er montert overspenningsvern ved montering av ladestasjon for elbil.

kr 3 000 inkl. mva.

Det forutsettes at anlegget er forskriftsmessig, arbeidssted er ryddet og klargjort, samt at det er plass i sikringsskap til utvidelsen.

Inntil 40km kjøring tur/retur, samt et oppmøte.

Eventuelle parkeringsutgifter viderefaktureres kunde.

Eventuelle kostnader til netteier ifm. utkobling av strøm er ikke inkludert. (Gjelder hvor felles inntakssikringer eller kortslutningsvern ikke finnes eller er tilgjengelig).

Gjelder for anlegg på IT nett 1fas/3fas 230V.

Dette produktet leveres ferdig montert.

Etter at vi har mottatt din bestilling, vil vi ta kontakt med deg for nærmere avtale om tidspunkt for utførelse av oppdraget.