Brannalarm og sikkerhetsløsninger

  • Kabelbasert anlegg
  • Trådløst anlegg
  • Prosjektering
  • Serviceavtale
  • Årskontroll
  • Nødlys

Vi har opparbeidet oss god kompetanse på levering og montering av brannalarmanlegg.

I de senere år har vi installert mange anlegg i borettslag og sameier rundt omkring i Oslo. Spesielt dreier dette seg om de såkalte 1890 gårdene som brannvesenet har størst fokus på, men vi mener at alle borettslag og sameier burde tenke på brannsikkerheten, og se viktigheten av at man blir varslet i tide.

Et brannalarmanlegg kan sørge for at beboere kommer seg ut i tide når det brenner.

Det finnes flere forskjellige leverandører av utstyr til brannalarmanlegg, og vi kan installere de fleste av dem. I det siste har vi samarbeidet godt med Elotec, og vi kan både installere, programmere og idriftsette deres sentraler. I tillegg kan vi utføre regelmessige årskontroller av anleggene. Pr. i dag har vi over 100 løpende serviceavtaler på slike anlegg.

Når man skal installere et nytt brannalarmanlegg, er dette søknadspliktig til kommunen. Ved å velge oss som leverandør av brannalarmanlegg til deres borettslag eller sameie, vil vi ta hånd om dette for dere.

Vi leverer også alt som behøves av nødlysanlegg.

Dette gjør at kunden kun trenger å forholde seg til en leverandør.