Utvalgte prosjekter

Njords Hage

I samarbeid med CM Prosjekt, har vi utført alt av elektroarbeider i dette flotte boligkomplekset som ligger på Haslum i Bærum.

Leilighetene er romslige og velutstyrte og godt tilrettelagt for fremtidsrettede voksne. Boligene er levert med servicekonsept, fine fellesarealer, smarthusteknologi og energiøkonomiske løsninger.


Prosjektinfo:

  • 2 bygg + underjordisk garasje
  • 21 leiligheter
  • Ferdig våren 2020

Ulsholtveien 31

I samarbeid med CM Prosjekt, har vi utført alt av elektroarbeider i dette spennende prosjektet som ligger på Furuset i Oslo.

Prosjektet har vunnet flere priser, bl.a. Arkitekturprisen 2017.

Prosjektet omfatter 35 utleieboliger til førstegangsetablerere – 26 av disse ligger i 2 nybygg oppført i massivtre, og de øvrige 9 boligene er innplassert i det tidligere Furuhuset som er totalrenovert. Leilighetene er en blanding av 1, 2 og 3 roms. I Furuhuset er det også felleslokaler for ulike aktiviteter.

Les mer på bygg.no 

Kongens gate 1

I samarbeid med CM Prosjekt, har vi utført alt av elektroarbeider i dette historiske bygget som ligger i Oslo sentrum.

Kongens gate 1 er en av Oslos eldste bygninger – deler av bygget kan dateres tilbake til 1625. Etter en lengre prosess med antikvariske myndigheter om bruk og tillatt grad av inngrep ble bygningsmassen konvertert til topp moderne kontorlokaler.

Prosjektet bestod i å innrede det gamle bygget til moderne kontorer, kantine, verksted og forsamlingsområde for ny leietaker. Det var knyttet betydelige utfordringer til tekniske fremføringer og å skape gode helhetsløsninger som tok hensyn til de begrensinger, som byggets karakter og antikvariske forutsetninger har.

Renoveringen omfattet alle fasader, tekniske anlegg og innvendige flater, nytt ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Både krav fra antikvariske myndigheter og nye forskriftskrav ble i varetatt.